LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 5-10/10/2015

KẾ HOẠCH TUẦN  05   Trực BGH: Đ/c Thành, Sáng Trực HC: Đ/c Phượng, SenGV trực:  Đ/c Long, Đ/c K. Anh      Lớp trực: 9E, 6E    Thời gian Nội dung công việc Người phụ trách, thực hiện Ghi chú 2 Dạy…