17555095_442727242734352_1515875819_n

Những gánh củi nuôi ước mơ cậu học trò nghèo.

                              Những gánh củi nuôi ước mơ cậu học trò nghèo. Cẩm Mỹ-nơi có Hồ Kẻ Gỗ  có dòng nước trong  xanh, mát ngọt đã nuôi lớn bao thế hệ người con Hà Tĩnh trưởng thành, có màu xanh bạt…