IMG_4815

Cơ cấu bộ máy

Cán bộ giáo viên , nhân viên trường THCS Mỹ Duệ. TỔ CHỨC BỘ MÁY TRƯỜNG THCS MỸ DUỆ I/ BAN GIÁM HIỆU  1