Trường THCS Mỹ Duệ Khai Giảng Năm hoc 2015-2016

IMG_2813

Thầy giáo Nguyễn Viết Thành hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai trường

IMG_2789 IMG_2777IMG_2785  IMG_2781 Hiệu trưởng Nguyễn Viết Thành đọc diễn văn khai giảng IMG_2810 IMG_2791 IMG_2796 IMG_2789 IMG_2820