GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Email: camduecs@gmail.com

Điện thoại: 0918743906

 

 

Năm học 2013 - 2014 trường THCS Mỹ Duệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập trường THCS Cẩm Mỹ và trường THCS Cẩm Duệ theo Quyết định số 517/ QĐ –UBND ngày 16 tháng 8 năm 2013 của UBND huyện Cẩm Xuyên. Điểm chính của trường đóng tại thôn 10 xã Cẩm Duệ.

+ Về điều kiện tự nhiên, xã hội: Vùng dân cư Cẩm Mỹ và Cẩm Duệ vùng bán sơn địa, thuộc hạ du hồ Kẻ Gỗ, thu nhập chính nhờ vào nông nghiệp là chủ yếu .

+ Cơ cấu tổ chức:

Năm học 2018 – 2019 : Số lớp: 19; số HS: 667. Tổng số cán bộ, giáo viên, NV: 46, biên chế: 46; Trình độ: Đại học: 42, Cao đẳng: 4; Đạt chuẩn: 46; trên chuẩn: 42; Đảng viên 36. Cơ cấu 5 tổ gồm: Tổ Văn – Sử- Địa – GDCD; Tổ Toán – Lí – Tin - Công nghệ; Tổ Sinh- Hóa - Thể ; Tổ Ngoại ngữ – Âm nhạc – Mỹ thuật và tổ Văn phòng.

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể:

+ Tổng số đảng viên trong chi bộ: 36 người

+ Tổng số đoàn viên TNCS HCM: 8 người

+ Tổng số đoàn viên Công đoàn : 46 người

+ Cơ sở vật chất:Về CSVC: có đủ phòng học cho HS, 20 phòng kiên cố khối phòng học bộ môn Vật lý, Sinh học, Hóa học, Tin học, tiếng Anh, Sân trường mới xây dựng khang trang, sạch đẹp.

2 Quá trình thành lập và phát triển:

Kể từ khi thành lập đến nay nhà trường đạt được nhiều thành tích nổi bật, chất lượng đội ngũ, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng văn hóa, đạo đức được nâng lên rõ nét. Như năm học 2015-2016 học sinh giỏi Quốc gia có 2 em; học sinh giỏi tỉnh có 21 em; năm học nào nhà trường có 2 đến 3 em đậu vào trường Chuyên Hà Tĩnh… Sau 5 năm thành lập nhà trường được chính quyền và nhân dân hai xã ghi nhận, liên tục nhiều năm đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Năm học 2018 -2019 nhà trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc. Công đoàn nhà trường Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen. Sở GD & ĐT Hà Tĩnh tặng giấy khen.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy và và các hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục trung học cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quản lý, phân công nhiệm vụ, sắp xếp công việc cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh, vận động học sinh đến trường, quản lý học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi cộng đồng.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.

- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.

- Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia hoạt động xã hội.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Thành tích đạt được theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

1.1. Việc đổi mới công tác quản lí, chương trình giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29 về thay đổi căn bản giáo dục toàn diện:

- Ðã thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường bảo đảm tính dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm của giáo viên, nhân viên trên cơ sở khoán chất lượng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, luôn coi trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc cơ chế học sinh được tham gia đánh giá hoạt động học tập của lớp, công tác dạy học và giáo dục của trường; giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý.

- Nhà trường đã quan tâm tập trung triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh như: phát hiện và tổ chức bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh; tổ chức các hoạt động ngoại khóa có chất lượng, hiệu quả, tổ chức hoạt động tập thể, thăm các di tích văn hóa, lịch sử tại địa phương.

1.2. Chất lượng học sinh:

- Chất lượng giáo dục đại trà:

Luôn giữ ổn định ở mức cao. Học sinh chăm ngoan, hàng năm tỉ lệ lên lớp đạt 98%.

Năm học 2017 2018, trường chỉ đạo Đội phối hợp các tổ chuyên môn, các đoàn thể tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tổ chức 2 chuyên đề ngoại khóa có chất lượng được Phòng GD&ĐT và các trường bạn đánh giá cao và hiệu quả. Qua đó giúp học sinh được trải nghiệm, tìm hiểu và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống gần gũi của các em. Vì vậy, cuối năm học, chất lượng giáo dục toàn diện đạt được :

Về : Hạnh phúc tốt 92,53% ; khá 7,3%

Về văn hóa Giỏi 10.54%; Khá 49.49; TB 38.95 %; Yếu 1.02 %

Tỉ lệ tốt nghiệp THCS 99,4% , tỉ lệ lên lớp thẳng 98,9 %

- Chất lượng học sinh giỏi các cấp:

Năm học 2017-2018, có 11 học sinh giỏi cấp tỉnh trong đó có 5 em văn hóa, 6 thể thao điền kinh. Có 112 học sinh giỏi cấp huyện trong đó: có 9 giải nhất (1 thủ khoa); 20 giải nhì; 29 giải ba. Khối 9 xếp thứ 4 toàn huyện. Thể thao điền kinh xếp nhì huyện. Xếp chung học sinh giỏi cấp huyện xuất sắc.

1.3. Chất lượng đội ngũ:

- Trình độ CM: có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Giáo viên nhiệt tình, chăm lo đến việc trau dồi chuyên môn nghiệp vu, tích cực đổi mới phương pháp dạy hoc, tham gia các hội thi giáo viên giỏi. Trong năm học 2017-2018 nhà trường có 1 giáo viên giỏi cấp tỉnh; 12 giáo viên giỏi huyện; 27 giáo viên giỏi trường

. Danh hiệu thi đua:

 

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2015 – 2016

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 4037/QĐ- UBND ngày 30 /6/2016 của UBND huyện Cẩm Xuyên

2016 – 2017

Tập thể lao động tiên tiến

QĐ số 2736/QĐ- UBND ngày 12 /7/2017

của UBND huyện Cẩm Xuyên

2017 – 2018

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 2356/QĐ- UBND ngày 07 /8/2018

của UBND tỉnh Hà Tĩnh

2. Hình thức khen thưởng:

Năm học

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2017 - 2018

Giấy khen

 

Bàng khen

Quyết định số 433 /QĐ-SGDĐT ngày 06/7/2018của Giám đốc Sở GDĐT Hà Tĩnh

QĐ số 117/QĐ- LĐLĐ ngày 16 /7/2018

của LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh

 

Trên đây là một số nét sơ lươc tình hinh và hoạt động của nhà trường trong những năm gần đây

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Viêt Thành