Sunday, 09/08/2020 - 00:29|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11-2018

QUYẾT ĐỊNH V/V ĐIỀU ĐỘNG CB, GV THAM GIA PHỤC VỤ KHU VỰC CÁCH LY TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

UBND HUYỆN CẨM XUYÊN

  TRƯỜNG THCS MỸ DUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

                                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:     /QĐ-THCSMD                                                            Cẩm Duệ, ngày 01 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU ĐỘNG CB, GV THAM GIA PHỤC VỤ KHU VỰC CÁCH LY TẠI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS MỸ DUỆ

 

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng quy định tại điều lệ trường THPT có nhiều cấp học;,

         

         - Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT về việc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid-19;

- Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, năng lực của cán bộ,  giáo viên và nhân viên Trường THCS Mỹ Duệ;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập đội tiếp tế của Trường THCS Mỹ Duệ tham gia phục vụ tại khu vực cách ly trường Đại học Hà Tĩnh gồm các ông (bà) có tên sau:

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Nguyến Trần Quảng

P.HT

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

2

Trần Xuân Kiên

CTCĐ

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

3

Trần Trọng Khoa

TBTT

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

4

Nguyễn Huy Chương

TTCM

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

5

Nguyễn Thị H. Như

TTCM

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

6

Nguyễn Trường Sơn

TTCM

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

7

Trần Đình Ngọc

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

8

Nguyễn Thị M.Nguyệt

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

9

Nguyễn Văn Hải

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

10

Nguyễn Văn Sơn

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

11

Nguyễn Thị Long

TPCM

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

12

Trần Hữu Đức

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

13

Nguyễn Thị B.Hường

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

14

Trần Thị Oanh

TPCM

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

15

Phạm Thị Huyền

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

16

Nguyễn Thị Thái Thủy

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

17

Đường Thị Như Hoa

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

18

Bạch Thị Hương

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

19

Lê Thị Tâm

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

20

Dương Anh Vũ

GV

Tham gia phục vụ khu vực cách ly

 

    Điều 2. Đội tiếp tế có nhiệm vụ tham gia phục vụ khu vực cách ly tại Trường Đại học Hà Tĩnh khi có yêu cầu.

    Điều 3. Các ông (bà) có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                          Nguyễn Viết Thành

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 329
Năm 2020 : 10.289